Nieuw sociaal netwerk bij Zoover
MyZoover, my.zoover.nl , heeft in de eerste maanden na de lancering al 15.000 actieve leden aangetrokken en verwacht voor de komende maanden een verdere sterke groei. MyZoover is het sociale netwerk van Zoover


zoover
 
Foto's: